KOSAVA - Nationellt nätverk inom kommunal samordnad varudistribution


Nationell konferens 4 maj
läs mer
KOSAVA - Nationellt nätverk inom kommunal samordnad varudistribution

Nätverksträff 15 november

KOSAVAs första nätverksträff arrangeras av Energikontor Sydost tillsammans med Växjö kommun. Under dagen kommer vi bland annat behandla kostnadstäckning för samdistribution samt möjlighet till erfarenhetsutbyte och gruppdiskussion på flera teman kopplat till nätverket och samordnad varudistribution.

Datum: 15 november

Var: PM & Vänner, Västergatan 10, Växjö

Tid: 10:00 till 15:45

Anmälan: Simple Signup

 

Observera att nätverksträffen endast är till för KOSAVAs medlemmar, för mer info om medlemskap klicka här.

 

Fortsätt läsa

Den 4:e maj kommer över 150 deltagare från runt om i Sverige att få lära sig mer om kommunal samordnad varudistribution. Att samlasta kommunens varuleveranser innebär stora samhälleliga förtjänster, som 60-80 procent färre transporter och därmed minskad miljöbelastning, samtidigt som det ökar konkurrensen genom att lokala livsmedelsproducenter kan delta i kommunala upphandlingar.

Fortsätt läsa

Lyckad nationell konferens

I början av maj arrangerade Energikontor Sydost en nationell konferens på temat samordnad varudistribution. På konferensen, som arrangerades i Stockholm, närvarande över 100 deltagare från över 50 olika offentliga organisationer. Deltagarna fick under dagen inspiration och goda exempel från kommuner i Sverige, samt information om den viktiga roll som samordnad varudistribution spelar inom inköp, upphandling, livsmedelskvalitet samt transporteffektivitet. Därutöver presenterades ett nytt nationellt nätverk där Energikontor Sydost med stöd av Energimyndigheten kommer att ta samlat grepp om frågan.

Fortsätt läsa