KOSAVA - Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution


Nationell konferens 4 maj
läs mer
KOSAVA – Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution

Medlem

Projektkontor med support

Medlemsinformation

Energikontor Sydost med lång erfarenhet av samordnad varudistribution har under tre års tid arbetat med att skapa ett nationellt centrum inom området. Samordnad varudistribution är en komplex fråga som rör upphandling och LOU, inköps-processen med e-handel och inte minst logistik och en transportupphandling.

Låg medlemsavgift
Medlemsavgiften är låg (2000kr) för att attrahera så många kommuner som möjligt. Styrkan ligger i att ha många medlemmar dels för att få till stånd bra diskussioner och medlemsträffar men även för att tillsammans agera i frågor som gagnar samordnad varudistribution.

Erfarenhetsutbyte en nyckel
Organisationen bakom KOSAVA är ett projektkontor med expertis inom olika områden – upphandling, e-handel, logistik – med syfte att hålla i kompetensutveckling och ge support till medlemskommuner. För att driva utveckling framåt behövs en plattform där kommuner tillsammans med experter kan utbyta erfarenheter och driva tematiska frågeställningar.

Kategorisering för att ge ett bra stöd
Medlemskapet i KOSAVA är uppdelat i två kategorier; dels en grundmedlemsavgift men även en supportfunktion med extern finansiering och egenavgifter från kommuner. Supportfunktionen kommer erbjuda medlemmar skräddarsydd stöttning inom tre faser:
1) Beslutsfasen, kommuner som behöver en förstudie och en kostnads-nyttaanalys för politiskt beslut.
2) Implementeringsfasen, med handledning och stöd från uppstart till skarp drift.
3) Utvecklingsfasen, där kommuner som infört samdistribution blir uppdaterade med metoder för utveckling och uppföljning, samt kompetensutveckling för ny personal.

Vill du veta mer, ladda ner vårt Informationsblad eller ta kontakt med Fredrik Mårdh

För att fylla i medlemsblanketten, klicka på 'BLI MEDLEM. nedan

Medlemmar