KOSAVA - Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution


Nationell konferens 4 maj
läs mer
KOSAVA – Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution

Energikontor Sydost har mångårig erfarenhet av kommunal samordnad varudistribution och startar nu upp ett projektkontor med support där alla kommuner är välkomna. Kommuner kommer att få hjälp med förstudier och kostnads-nyttaanalys inför ett politiskt beslut, under implementering med upphandlingar och förändrad inköpsprocess, samt i förvaltningsfasen med verktyg för uppföljning och kontroll. Energikontor Sydost har knutit till sig ledande forskar och experter inom området som både representerar privata och offentliga organisationer som kommer hjälpa till med support och kompetensutveckling. Kommuner kommer att bidra med en medlemsavgift, men i huvudsak kommer projektkontoret att vara extern finansierat där uppstartsarbetet hanteras inom ramen för ett Energimyndighetsprojekt.

För att komma till medlemsblanketten klicka här.
Mer information om nätverket finns under medlemsidan ovan, vårt informationsblad finner Ni här.

För att veta mer ta gärna kontakt med oss: