KOSAVA - Nationellt nätverk inom kommunal samordnad varudistribution


Nationell konferens 4 maj
läs mer
KOSAVA - Nationellt nätverk inom kommunal samordnad varudistribution

Samordnad varudistribution

Minskad miljöbelastning & ökad andel lokala leverantörer

Nationellt nätverk

Inom kommunal samordnad varudistribution vars syfte är att stödja, vägleda samt kompetensutveckla Sveriges kommuner.

Informationsblad

Miljö

 • Ökad transporteffektivitet och minskade utsläpp
 • Högre fyllnadsgrad och kortare körsträckor
 • Enklare att ställa krav på fordon och drivmedel

Konkurrens

 • Möjliggör för fler mindre och lokal leverantörer
 • Utveckling av lokala näringslivet

Arbetsmiljö

 • Ökad service till enheterna
 • Leverans efter önskade tidsfönster
 • Färre leveranser

Trafiksäkerhet

 • Färre fordon och leveranser
 • Enklare att ställa krav på fordonsutrustning
 • Minskad trängselproblematik